Karlien Vancleef

IMG_20190813_191335.jpg

Ik ben Karlien Vancleef. In 2018 behaalde ik mijn master in de Logopedische & Audiologische Wetenschappen aan de KU Leuven. Tijdens mijn studies kreeg ik de kans om ervaring op te doen in het diagnosticeren en behandelen van diverse logopedische problematieken zowel bij kinderen als bij volwassenen. Tijdens mijn stage in een ziekenhuis diagnosticeerde en behandelde ik voornamelijk volwassenen met slikstoornissen (dysfagie) en neurologische spraak- en taalstoornissen. Daarnaast deed ik ook ervaring op in het behandelen van kinderen en jongeren met leer-, spraak- en taalproblemen dankzij een stage in een multidisciplinaire groepspraktijk.

Na mijn opleiding ben ik onmiddellijk van start gegaan als logopediste in het Regionaal Ziekenhuis Heilig Hart in Tienen. Sinds augustus 2018 werk ik ook deeltijds als zelfstandig logopediste. Samen met mijn collega’s sta ik in voor de diagnostiek en de behandeling van verschillende logopedische problematieken bij kinderen en volwassenen.

Als logopediste vind ik het belangrijk om zorg te verlenen op maat van de patiënt. Samen gaan we op zoek naar de juiste doelstellingen en de beste werkwijze om het gewenste resultaat te bereiken. Een goede communicatie tussen alle betrokken partijen is hierbij onmisbaar. Ik heb een grote interesse voor onder meer dysfagie en neurologische spraak- en taalstoornissen, maar werk daarnaast ook erg graag met kinderen met leer-, spraak- en taalmoeilijkheden. Ik volg regelmatig bijscholingen en workshops om me hier verder in te specialiseren.

Bijscholingen & opleidingen:

  • ‘Dysfagie: van onderzoek naar de klinische praktijk’ (februari 2019)

  • ‘The BSSD third Symposium’ (mei 2017)

  • ’Symposium: 50 jaar Logopedische & Audiologische Wetenschappen’ (oktober 2016)

  • ‘16e symposium Logopedie & Audiologie: wetenschappelijke en professionele update in de logopedie & audiologie’ (oktober 2015)